7 Cen Land (CRE): Quý I báo lãi 142 tỷ đồng, tăng trưởng 15% mới nhất

Để theo dõi Báo cáo tài chính hợp nhất của Cen Land quý 1 năm 2022, tTổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.942 tỷ đồng, không đổi so với cùng kỳ năm trước.. HÀNG TRIỆUTrong đó thu nhập từ môi giới bất động sản đạt 286 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động đầu tư bất động sản đạt 1.643 tỷ đồng, thu nhập từ dịch vụ marketing, tiền thuê văn phòng và thu nhập khác đạt 12.982 tỷ đồng. Thu nhập hoạt động tài chính đạt 23.643 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 180,94 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 141,88 tỷ đồng.cao hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 154,6 tỷ USD, tăng 80%.

Cen Saigon (thuộc Cen Land) và C-Holdings đã ký kết thỏa thuận phát triển kinh doanh cho dự án C-River View.

Cen Land có hơn 1.647 tỷ đồng đặt cọc, ký quỹ làm tổng đại lý phân phối các dự án và hơn 1.486 tỷ đồng phải thu khác liên quan đến tiền mà Cen Land hợp tác đầu tư các dự án. Số tiền đăng ký dự trữ là 425,64 tỷ đồng, bao gồm cả căn hộ và đất nền do công ty mua lại từ các nhà đầu tư để kinh doanh bán lại.

Tính đến ngày 31 tháng 3 giá. Trái đất có số phát hành 201 599 557 sphổ thông đầu phiếu trên thị trường. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu Quý đầu tiên đạt 722 đồng.

Cen Land sẽ tổ chức ĐHCĐ năm 2022 vào ngày 12 tháng 5. Hội đồng quản trị Cen Land sẽ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch cho năm 2022 với kế hoạch tăng hơn 50% doanh thu và lợi nhuận.

Đặc biệt, kế hoạchDoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần 8.500 tỷ đồng, tăng khoảng 52% so với năm trước. kết quả Năm 2021 Kế hoạch làlợi nhuận trước thuế hơn 900 tỷ đồng, tăng hơn 57% so với năm kết quả của năm Năm 2021. Với kết quả đạt được trong quý I, Công ty đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận.

Dự kiến, Cen Land sẽ trình đại hội thông qua phương án phân chia lợi nhuận. Theo đó, năm nay Cen Land dự kiến ​​sẽ chia thưởng Và trả cái cổ bằng cổ phiếu bầu lên đến 45%.

Người phát ngôn của Cen Land cho biết, trước những thách thức và cơ hội mới, dựa trên nền tảng vững chắc của hệ sinh thái dịch vụ bất động sản hàng đầu được tích lũy trong 20 năm qua và trưởng thành qua nhiều cuộc khủng hoảng, khủng hoảng thị trường bất động sản Việt Nam, tiếp đà phát triển của năm 2021, Cen Land đã sẵn sàng cho bước đột phá tiếp theo vào năm 2022.