7 Cen Land dự kiến chia cổ tức và thưởng cổ phiếu lên đến 45% mới nhất

Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2021, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm 2021, ghi nhận doanh thu thuần cho cả năm các công ty đạt 5.597,58 tỷ đồng (tăng 164,29% so với năm 2020), đạt 111,9% chỉ tiêu.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 450.456 tỷ đồng (tăng 50,08% so với năm 2020), đạt 110,36% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 457,982 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.670 đồng.

Cuối tháng 3 vừa qua, Cen Land đã được trao tặng danh hiệu cao quý Sao Vàng đất Việt 2021 – Top 100 Thương hiệu Việt tiêu biểu..

Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị Cen Land dự kiến ​​trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với số lượng 30% và chia cổ tức bằng cổ phiếu trong số lượng 15%. vốn ủy quyền. Như vậy, Cen Land dự kiến ​​năm nay sẽ chia thưởng và chia cổ tức cho cổ đông lên tới 45%.

Năm 2021 Giá Trái đất cũng đã sẵn sàng đầy trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% / vốn điều lệ tính đến tháng 10/2021. Đồng thời, Cen Land cũng đang mở bán. thành công 91.199.810 cổ phiếu được đặt mua giữa các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100: 95 và 4.799.990 cổ phiếu được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), khiến vốn đăng ký của công ty tăng lên gần 2.016 tỷ đồng.

Người phát ngôn của ban quản lý Cen Land cho biết, trước những thách thức và cơ hội mới, dựa trên nền tảng vững chắc của một hệ sinh thái dịch vụ bất động sản hàng đầu được xây dựng trong 20 năm qua và trưởng thành qua các cuộc họp, tệ hại Thị trường bất động sản Việt Nam đang khủng hoảng, theo đà phát triển của năm 2021, Cen Land đã sẵn sàng cho bước đột phá tiếp theo vào năm 2022.

1650592416 cre anh 2

Cen Land là đối tác chiến lược của Tìm Nhà Triệu Đô, chương trình truyền hình thực tế về môi giới bất động sản đầu tiên tại Việt Nam.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Cen Land sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch hoạt động cho năm 2022 với kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hơn 50%. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần: 8.500 tỷ đồng, tăng 51,9% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hơn 900 tỷ đồng, tăng hơn 57,4% so với năm 2021.

Lấy cảm hứng từ Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cen Land tiếp tục đầu tư mở rộng hệ sinh thái và tái cấu trúc hệ thống nhằm củng cố vị thế dẫn đầu, mở rộng thị trường và tiếp tục bứt phá lên tầm cao mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Cen Land trong giai đoạn tiếp theo.