Business is booming.

Quy định kinh doanh dịch vụ bất động sản là gì? 11 điều bạn cần biết về dịch vụ bđs

0
Quy định kinh doanh dịch vụ bất động sản là gì? 11 điều bạn cần biết về dịch vụ bđs

Dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật là gì? Những vấn đề cần lưu ý khi giao kết hợp đồng kinh doanh bất động sản hiện nay.

Kinh doanh dịch vụ bất động sản là một hoạt động cần thiết trong xu thế đang dần trở nên hấp dẫn hơn của thị trường kinh doanh bất động sản. Các vấn đề pháp lý về kinh doanh bất động sản hỗ trợ được quy định tại Nghị định 79/2016 / NĐ-CP và Thông tư 11/2015 / TT-BKHĐT

Kinh doanh dịch vụ bất động sản là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN 2014, ngành Bất động sản là việc mua vốn để xử lý các hoạt động xây dựng, mua chuyển nhượng trên thị trường hoặc chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, thuê mua tài sản; dịch vụ môi giới tài sản; dịch vụ sàn giao dịch tài sản; dịch vụ tư vấn tài sản hoặc quản lý tài sản để có doanh thu.

Từ ý tưởng ngành bất động sản, có thể hiểu rằng dịch vụ của ngành bất động sản bao gồm các hoạt động: môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn tài sản hoặc quản lý tài sản nhằm mục đích khen thưởng.

Quy định kinh doanh dịch vụ bất động sản là gì? 11 điều bạn cần biết về dịch vụ bđs

Thế nào là dịch vụ bất động sản

Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ bất động sản

– Dịch vụ là hoạt động được thực hiện bởi những người có nhiều hình thức cung ứng sản phẩm (có thể là: cung cấp các giải pháp về lao động khô khan hoặc chất xám như kiến ​​thức, kỹ năng, kinh nghiệm, khả năng tổ chức, điều hành, quản lý …

– Hoạt động dịch vụ đa dạng: mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

– Trong các hành động dịch vụ, có những lĩnh vực muốn người cung cấp dịch vụ phải có năng lực, trình độ và kỹ thuật. Có những lĩnh vực không yêu cầu người đó phải có bằng cấp chuyên môn.

=> Dịch vụ là sản phẩm kinh tế bao gồm các công việc dưới hình thức lao động, thể lực, khả năng tổ chức, quản lý tri thức và kỹ năng chuyên biệt.

– Kinh doanh dịch vụ: là việc một chủ thể cung cấp dịch vụ nhằm giúp các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ đó có thể thực hiện được các yêu cầu của mình.

Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản bao gồm dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, quảng cáo, đấu giá.

Tuy nhiên, Luật Kinh doanh bất động sản chỉ quy định 4 loại hình dịch vụ kinh doanh bất động sản.

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản

– Đối tượng của hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản không phải là chủ đầu tư (các chủ thể kinh doanh bất động sản thường không trực tiếp tham gia vào các giao dịch trong ngành bất động sản mà chỉ hỗ trợ hoặc giúp đỡ các chủ sở hữu ngành bất động sản

– Đối tượng của kinh doanh dịch vụ BĐS là kinh nghiệm và hiểu biết về BĐS nói chung và các giao dịch BĐS nói riêng.

– Kinh doanh dịch vụ bất động sản vừa là kinh doanh dịch vụ vừa là hoạt động nghề nghiệp

– Thúc đẩy sự phát triển của các giao dịch Bất động sản

Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản

Theo quy định tại Điều 60 Luật Kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới, sàn giao dịch bất động sản. kinh doanh bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định của Luật này.

kinh-doanh-dich-vu-bat-dong-san-la-gi

Kinh doanh dịch vụ bất động sản là gì?

Vai trò của kinh doanh dịch vụ bất động sản

– Đối với khách hàng: làm trung gian trong các giao dịch liên quan đến bất động sản: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản đóng vai trò là người tư vấn, làm cầu nối cho khách hàng trong các giao dịch mua bán bất động sản

– Đối với thị trường Bất động sản: thông qua sự kết hợp giữa cung và cầu về Bất động sản. Hoạt động kinh doanh bất động sản sẽ làm tăng số lượng giao dịch bất động sản lành mạnh (thông tin về môi giới bất động sản được cung cấp chính xác, trung thực, đầy đủ, nhằm hạn chế rủi ro trong giao dịch bất động sản). rủi ro và đảm bảo an toàn pháp lý khi tham gia hình thành các dịch vụ bất động sản, từ đó giúp thị trường bất động sản hoạt động công khai, minh bạch.

– Đối với Nhà nước:

+ Giúp Nhà nước kiểm soát thị trường vì các nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp => Cơ quan quyền lực Nhà nước kiểm soát hoạt động trên thị trường

+ Kinh doanh dịch vụ bất động sản sẽ giúp Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách do thực tiễn hoạt động tiếp xúc, tư vấn cho khách hàng, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sẽ nhận ra những bất cập trong chính sách của Pháp. Luật Bất động sản và Khoảng cách Pháp lý trong lĩnh vực này.

+ Kinh doanh dịch vụ bất động sản góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội.

Các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm:

– Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản;

– Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản;

– Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản.

Lưu ý: Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thoả thuận.

Nội dung của hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản do các bên thoả thuận và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên và địa chỉ của các bên;

– Đối tượng và nội dung của dịch vụ;

– Các yêu cầu và kết quả của dịch vụ;

– Thời gian phục vụ;

– Phí dịch vụ, thù lao, hoa hồng dịch vụ;

– Phương thức và thời hạn thanh toán;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Giải quyết tranh chấp;

– Ngày hợp đồng có hiệu lực.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng. Nếu hợp đồng được công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm được công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có hợp đồng, không có công chứng, chứng thực thì thời hạn có hiệu lực của hợp đồng có thể là thời hạn các bên giao kết hợp đồng.

Các loại hình kinh doanh dịch vụ bất động sản

Môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản có thể là hoạt động khi bên môi giới làm trung gian cho các bên trong việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản trong việc cung cấp thông tin đàm phán, thương lượng. Ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản chính chủ và nhận thù lao từ khách hàng

Đặc điểm của nhà môi giới bất động sản

– bên thực hiện hành vi trung gian kết nối giữa các bên của bạn để đàm phán xác định mối quan hệ giao dịch nhằm mục đích lợi nhuận.

– Môi giới bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật

– Hoạt động môi giới bất động sản được hoàn thành dựa trên dịch vụ tư vấn nhu cầu của khách hàng và thông qua các thỏa thuận.

– Hoạt động môi giới tài sản có giá trị và phát huy năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp hành nghề.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất giới bất động sản

-Chủ thể

Nội dung 60. Phạm vi kinh doanh hỗ trợ tài sản của cơ quan, nhân dân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ quan và nhân dân nước ngoài – Luật NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế và nhân dân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới tài sản, sàn giao dịch tài sản, tư vấn tài sản, quản lý tài sản theo quy định của Luật này.

Vì vậy, chủ đề chính của hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản bao gồm: các cơ quan, người dân trong và ngoài nước; người Việt Nam ở nước ngoài; người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế; Doanh nghiệp phải có ít nhất hai người khác nhau chứng chỉ hành nghề môi giới.

Không vừa là đại lý vừa là người thực hiện thỏa thuận trong giao dịch kinh doanh Bất động sản chân chính.

– Chứng chỉ môi giới bất động sản:

Các trường hợp đơn vị đăng ký kinh doanh được quy định tại Nội dung 68 của Quy chế NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN 2014.

Cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

c) Đạt kỳ kiểm tra hiểu biết về môi giới bất động sản.

2. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản chắc chắn có thời hạn 05 năm.

3. Bộ trưởng Bộ cơ cấu quy định cụ thể việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới tài sản.

Nội dung của hoạt động môi giới bất động sản:

+ tìm kiếm những người bạn đồng hành đáp ứng các điều kiện của khách hàng

+ đại diện được ủy quyền giải quyết các thủ tục

+ Cung cấp thông tin chi tiết hỗ trợ cho các bên trong quá trình đàm phán và ký kết thỏa thuận

– Chi phí dịch vụ: PL điều chỉnh chi phí dịch vụ theo thù lao và hoa hồng

+ Thù lao: không phụ thuộc vào kết quả giao dịch

+ Hoa hồng sẽ được hưởng khi khách hàng ký hợp đồng

+ PL sẽ không ấn định giá mua mà chắc chắn do hai bên thỏa thuận.

– Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và người kinh doanh dịch vụ môi giới: Nội dung 66 và 67 quy định NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

Nội dung 66. Quyền của doanh nghiệp và người kinh doanh dịch vụ môi giới tài sản

1. Cung cấp dịch vụ môi giới tài sản theo quy định của Luật này.

2. Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến bất động sản.

3. Được hưởng thù lao môi giới và hoa hồng theo thỏa thuận trong thỏa thuận đã ký với khách hàng của bạn.

4. Thuê doanh nghiệp môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện chức năng môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng môi giới bất động sản đã ký với khách hàng nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.

5. Các quyền khác trong thỏa thuận.

Nội dung 67. Nghĩa vụ của doanh nghiệp và người kinh doanh dịch vụ môi giới tài sản

1. Thực hiện đúng thỏa thuận đã ký với khách hàng.

2. Cung cấp tài liệu, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình môi giới.

3. Hỗ trợ các bên đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

4. Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

6. Thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với Điều kiện theo quy định của pháp luật.

cach-dang-ky-dich-vu-bat-dong-san

Cách đăng ký dịch vụ bất động sản

Cách xác định chính xác các yêu cầu của khách hàng của nhà môi giới

+ Xác định ai chắc chắn là chủ đề? doanh nghiệp hay cá nhân?

+ Khả năng tài chính là bao nhiêu?

+ loại bất động sản, khu vực, phân bố theo không gian, tài sản đang hoạt động hoặc trong tương lai

+ Nếu ngôi nhà đã được sử dụng, chỉ cần bao nhiêu năm?

+ Vị trí và hỗn hợp với các chức năng liên quan, phong thủy, quy hoạch, …

+ Khi nào (xác định đủ thời gian mà nhà môi giới cho phép?)

+ Tại sao (định hướng cho khách hàng tại sao có thể mua bất động sản này hơn là bất động sản khác.

Kinh doanh dịch vụ bất động sản sàn giao dịch

Sàn giao dịch tài sản có thể là trung gian trên thị trường bất động sản, nơi diễn ra các giao dịch tài sản, nơi cung cấp các dịch vụ tài sản, thực chất nó là phương tiện để nhà nước kiểm soát thị trường. địa ốc

– Đặc trưng:

+ Để hợp đồng chính thức, sàn giao dịch bất động sản chân chính phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhất

+ thường là cầu nối trên thị trường bất động sản đích thực

+ HH trên sàn giao dịch BĐS là hàng hóa đặc thù

+ Thỏa thuận của sàn giao dịch bất động sản không được thực hiện với chức năng của cơ quan hành chính hoàn cảnh

– Tình trạng:

+ Phải thành lập doanh nghiệp có thỏa thuận, tên và địa chỉ. cơ sở vật chất và dịch vụ chuyên biệt từ 50m2 trở lên

+ Có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới, trong đó có 1 người quản lý sàn.

– Nội dung

+ Tổ chức và thực hiện các giao dịch trong ngành bất động sản

+ Giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin liên quan đến bất động sản, kiểm tra giấy tờ tài sản đảm bảo đủ điều kiện giao dịch và trở thành trung gian để các bên chuyển đổi, đàm phán, ký kết hợp đồng.

– quyền và nghĩa vụ. Nội dung 71, 72, 73 Luật NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN.

Tư vấn dịch vụ bất động sản

– Kiến thức: thông thường được hiểu là giải đáp các thắc mắc về tính pháp lý liên quan đến hợp đồng tài sản như mua bán, chuyển nhượng, hướng dẫn sử dụng các quy định, luật hoặc cung cấp các chi tiết, hồ sơ pháp lý có liên quan khi cần thiết; Ở mức độ cao hơn, các nhà tư vấn bất động sản phải tận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm PL của họ để cung cấp các giải pháp và thông tin nhằm giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp.

– Nội dung tư vấn:

+ Tư vấn pháp luật về dịch vụ bất động sản

+ Tư vấn chi đầu tư để hình thành ngành bất động sản

+ Tư vấn tài chính bất động sản

+ Tư vấn về giá bất động sản

+ Tư vấn các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua

– Phí tư vấn: theo thỏa thuận trong hợp đồng

– Quyền và nghĩa vụ: do các bên thoả thuận

Bạn nên xem thêm:

9 kênh marketing bất động sản tốt và hiệu quả nhất

Top 8 kênh bất động sản đăng tin hiệu quả nhất hiện nay

3 Tiềm năng của bất động sản nhà phố đáng để đầu tư

Những xu hướng bất động sản | đất nền | nhà đất mới 2021-2022

10 bí quyết cách kinh doanh nhà đất giúp bạn hốt bạc nhất hiện nay

Thông tin liên hệ:

Công ty: Đất xanh miền tây

Tên CEO: Phan Thanh Thảo

Địa chỉ: Trụ sở chính: 139 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện Thoại: 082.999.0566

Email: thanhthaoctu1307@gmail.com

Facebook: Quản lí dự án

Website: Trang Chủ

Leave A Reply

Your email address will not be published.