Business is booming.

30 Kinh nghiệm và quy trình mở văn phòng bất động sản

0
30 Kinh nghiệm và quy trình mở văn phòng bất động sản

Mở văn phòng bất động sản có thể là một việc không thể thiếu đối với các doanh nghiệp muốn mở một cơ sở kinh doanh và tư vấn. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản chân chính cần có những điều kiện cụ thể, đặc biệt là các thao tác xuất trình, tư vấn và xác lập các giao dịch mua bán bất động sản chân chính.

Để hỗ trợ bạn nắm được những điều kiện cần đáp ứng cũng như thủ tục mở văn phòng môi giới bất động sản.

Bài viết dưới đây, DUANCANTHO xin chia sẻ một số kinh nghiệm mở văn phòng bất động sản mà chúng tôi đã áp dụng và tư vấn triển khai thành công cho nhiều đơn vị.

Contents

Thế nào là văn phòng bất động sản, văn phòng ký gửi nhà đất, văn phòng nhà đất là gì?

Hiện tại, các văn phòng bất động sản là các văn phòng trở thành nhà môi giới cho các dịch vụ và mua bán liên quan đến bất động sản dưới sự quản lý của các quy định. Tại các văn phòng bất động sản thực sự sẽ cần đến các hoạt động môi giới, tư vấn tài sản cho khách hàng có nhu cầu mua bán tài sản. Nói cách khác, bất kỳ văn phòng nào cũng sẽ trở thành trung gian kết nối người mua và người bán lẻ, người thuê và chủ nhà.

Ngoài ra, nhân viên văn phòng bất động sản chân chính còn hỗ trợ khách hàng đàm phán, giao dịch, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý. Qua đó, khách hàng có thể hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, thủ tục giao dịch mua bán tài sản một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Và vì các hoạt động chăm sóc khách hàng trên, các văn phòng tài sản sẽ nhận được phí dịch vụ và hoa hồng của nhà cung cấp cho mỗi hợp đồng được giao dịch thành công. Về việc đầu tư nhà thông qua đại lý, văn phòng bất động sản sẽ nhận được thù lao từ 1% đến 2% giá trị của ngôi nhà. Với các hợp đồng thuê tài sản, phí môi giới sẽ được thanh toán bằng một đến hai tháng tiền thuê.

Hiện nay, pháp luật sẽ không quy định cụ thể và rõ ràng ba khái niệm: văn phòng tài sản, văn phòng lưu ký tài sản, văn phòng môi giới tài sản. Nhưng dựa trên các quy tắc liên quan, có thể hiểu rằng:

 • Văn phòng bất động sản là văn phòng trở thành nhà môi giới cho các dịch vụ và mua bán liên quan đến bất động sản theo các quy định của pháp luật về bất động sản. Tại các văn phòng bất động sản thực sự sẽ cần đến các hoạt động môi giới, tư vấn bất động sản cho những khách hàng có nhu cầu mua bán tài sản. Nói cách khác, bất kỳ văn phòng nào cũng sẽ trở thành trung gian kết nối người mua và người bán lẻ, người thuê và chủ nhà.
 • Văn phòng lưu ký bất động sản là nơi trở thành trung gian khi chủ sở hữu bất động sản muốn đặt chỗ nhà đất thông qua trung gian bằng cách giao nhiệm vụ cho thuê và bán. Sau khi hoàn thành công việc đặt cọc, chủ sở hữu sẽ trả lại thù lao hoặc hoa hồng cho đại lý bất động sản dựa trên thỏa thuận ban đầu.
 • Văn phòng môi giới bất động sản chính chủ là nơi trở thành trung gian cho các bên trong việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Như vậy, liệt kê dưới đây là 3 loại hình trung gian tài sản giống hệt nhau và cũng không có sự phân biệt cụ thể

30 Kinh nghiệm và quy trình mở văn phòng bất động sản

Văn phòng bất động sản là gì?

Điều kiện và thủ tục kinh doanh cần để mở văn phòng bất động sản, văn phòng nhà đất, văn phòng ký gởi

Điều kiện cần phải được đáp ứng

Doanh nghiệp khi mở cơ sở môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Để có thể cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản, điều quan trọng là phải đăng ký kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp theo các quy định về thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập (không phải để xác định doanh nghiệp) nhưng cần phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Các tổ chức và người cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản không được vừa là đại lý vừa là người thực hiện thỏa thuận trong giao dịch mua bán bất động sản.
 • Văn phòng môi giới bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp cụ thể tại Khoản 2 Điều 62 quy định về NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN 2014. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ này phải là cần thiết để đáp ứng tất cả các trường hợp như có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự; Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên; Đã vượt qua kỳ kiểm tra về hiểu biết về môi giới bất động sản.
 • Cần phải gia nhập ngành nghề phù hợp khi kinh doanh môi giới bất động sản. Cụ thể, cần đăng ký nghề Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (682 – 6820).

Nhóm này gồm: Hoạt động kinh doanh bất động sản thu phí hoặc theo hợp đồng, bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như:

 • Hoạt động của các đại lý và môi giới bất động sản.
 • Người trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
 • Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
 • Dịch vụ định giá bất động sản.
 • Sàn giao dịch bất động sản.

Loại trừ những thứ sau:

 • Hoạt động pháp lý được phân vào nhóm 69101 (Hoạt động đại diện và tư vấn pháp luật).
 • Các giải pháp hỗ trợ cơ sở vật chất được phân vào nhóm 81100 (Các giải pháp hỗ trợ chung).
 • Quản lý các cơ sở, chẳng hạn như cơ sở quốc phòng, nhà tù hoặc các cơ sở khác (ngoài việc quản lý các cơ sở máy tính) được phân vào nhóm 81100 (Dịch vụ hỗ trợ chung).

Các thủ tục bắt buộc:

– Nộp hồ sơ thành lập văn phòng môi giới bất động sản tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Chi phí tỉnh / thành phố nơi đặt văn phòng.

– Sau 07 ngày làm việc, nếu hồ sơ chắc chắn hợp lệ, Quý khách sẽ nhận được một bộ hồ sơ như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

thu-tuc-thanh-lap-van-phong-bat-dong-san

Thủ tục thành lập văn phòng bất động sản

Thời hạn giấy phép:

– 7 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ toàn diện

Hướng dẫn chi tiết đăng ký kinh doanh để mở văn phòng bất động sản

Các điều kiện cần để thành lập văn phòng môi giới bất động sản

– Tổ chức, người kinh doanh dịch vụ môi giới tài sản phải thành lập doanh nghiệp và có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới nhà đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

 • Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản chính chủ và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Các tổ chức và người cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản không được vừa là đại lý vừa là người thực hiện thỏa thuận trong giao dịch mua bán bất động sản.

Thủ tục thành lập văn phòng bất động sản chính chủ

Bước một 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Phòng Kế hoạch và Đầu tư

Thực ra để mở văn phòng chính chủ thì bạn nên tiến hành đăng ký kinh doanh, trong những trường hợp như thế này để việc kinh doanh được thuận lợi thì bạn nên đăng ký xác định công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể, Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm các thành phần sau:

 • Thư đề nghị đến Phòng Kế hoạch và ĐT để xin giấy phép đăng ký kinh doanh môi giới bất động sản.
 • Đối với cá nhân: Chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân, bản sao hộ chiếu hoặc bản sao thẻ căn cước công dân.
 • Đối với tổ chức: Ngoài hồ sơ chứng minh nhân thân của người đại diện theo pháp luật, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập …
 • Thành viên hoặc cổ đông của tổ chức góp vốn.
 • Điều lệ cơ bản của công ty môi giới bất động sản

Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau 03 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả hợp lệ nếu không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố. Nội dung thông báo gồm: Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập.

Phí dịch vụ môi giới bất động sản

Phí dịch vụ môi giới bất động sản là khoản hoa hồng môi giới nhận được sau khi giao dịch chắc chắn được thực hiện thành công. Đối với giá trị của căn nhà và các thỏa thuận trong hợp đồng, chi phí môi giới bất động sản thực sự thay đổi.

Mẫu hợp đồng môi giới bất động sản

hop-dong-van-phong-bat-dong-san

Hợp đồng văn phòng bất động sản

Thông tin hữu ích để kinh doanh môi giới bất động sản hiệu quả

– Đứng tên khi kinh doanh môi giới bất động sản.

– Tìm mặt bằng cho thuê cửa hàng: điều quan trọng là chọn một địa điểm thuận tiện cho việc đi lại và cung cấp một không gian rộng rãi để thu hút mọi người.

Công ty môi giới bất động sản chân chính cũng phải có đầy đủ cơ sở vật chất, đặc biệt là phải xây dựng đầy đủ các thiết bị khang trang, thoáng mát thì mới bắt đầu thấy được sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Kế hoạch kinh doanh bất động sản chân chính sẽ cần có lộ trình bên cạnh các bước kinh doanh để lôi kéo khách hàng và thu lợi nhuận.

Lưu ý khi thành lập văn phòng bất động sản

Ngoài việc đáp ứng yêu cầu và thực hiện đầy đủ các phương thức mở văn phòng môi giới bất động sản theo quy định. Các doanh nghiệp môi giới bất động sản cần lưu ý đáp ứng các điều kiện để có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, hoàn thiện các phương pháp sau khi thành lập công ty…

Dưới đây là một số kinh nghiệm văn phòng môi giới bất động sản quan trọng mà bạn nên ghi nhớ để tổng hợp quá trình thành lập công ty. thành lập một đại lý bất động sản.

Những lưu ý về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

– Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ đăng ký dự thi do Sở Xây dựng bố trí; Sau khi có kết quả bài thi, Chủ tịch Hội đồng chấm thẩm định chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng Vụ Cơ cấu về thủ tục tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả bài thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;

– Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch Hội đồng thi và kết quả kỳ thi đã được Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ;

– Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức sát hạch có trách nhiệm chuyển bản chụp sát hạch và lý lịch của cá nhân cho Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Xây dựng tổ chức in và ký cấp chứng chỉ. Chứng chỉ chắc chắn có giá trị sử dụng trên toàn quốc trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ.

Tạo thương hiệu cho văn phòng bất động sản cũng phải hết sức lưu ý

– Bước đầu tiên để môi giới bất động sản hiệu quả là tiếp thị cho nơi làm việc của người môi giới. Quảng cáo về tên, loại môi giới, uy tín, hình thức dịch vụ …. Công việc này khá đơn giản, tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hiện được mà cần sự tỉ mỉ và chỉn chu. Ngày nay, khách hàng rất quan tâm đến cái tên, bởi một cái tên phù hợp và nổi bật có thể truyền tải sự tự tin, tạo hình ảnh tốt và đặc biệt cái tên đó phải dễ nhớ trong tâm trí người dùng … Tuy nhiên, không phải cứ cái tên là có thể tạo ra giá trị. , đây chỉ là một phần của nó.

– Việc tiếp theo cần làm là tìm loại quảng cáo phù hợp. Một chương trình thành công luôn mang đến một dịch vụ tốt, chất lượng, tạo nên nét tự nhiên nhất trong tâm trí người có nhu cầu. Khi câu khẩu hiệu được kết hợp với tên phù hợp, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho những ai muốn mở văn phòng bất động sản.

– Số điện thoại cũng là một cái gì đó để xem xét. Bạn là một nhà môi giới chuyên nghiệp, bạn đã có tên tuổi trên thị trường nhưng số lượng đầu số liên lạc luôn là vấn đề khiến bạn phải suy nghĩ. Tại sao đối thủ cạnh tranh của tôi có rất nhiều khách hàng và tôi thì không trong khi làm mọi thứ. Hãy xem lại số điện thoại, muốn kinh doanh thành công thì số điện thoại dễ nhớ cũng là chìa khóa thành công.

Lợi ích khi thiết kế trang web trực tuyến văn phòng bất động sản là gì?

Nâng tầm dự án: nâng tầm dự án với website bất động sản được thiết kế theo phong cách sang trọng bắt mắt. Thông tin thực tế về dự án, các hoạt động trao đổi, v.v.

Đa dạng các loại hình bất động sản: với một trang web bạn có thể hiển thị tất cả các loại hình bất động sản mà bạn đang kinh doanh

Kết hợp nhiều hình thức tiếp thị và quảng cáo: bên cạnh việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, website còn giúp tăng khả năng bảo vệ trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Thủ tục cần phải hoàn thành sau khi mở văn phòng bất động sản

tu-van-mo-van-phong-bat-dong-san

Tư vấn mở văn phòng bất động sản

Đăng ký kinh doanh nên được công khai

Các doanh nghiệp và văn phòng môi giới bất động sản phải chuẩn bị đầy đủ các kỹ thuật công bố thông tin đăng ký kinh doanh. Thời gian đủ để doanh nghiệp thực hiện thủ tục này tối đa là ba mươi ngày, kể từ ngày có Giấy phép đăng ký doanh nghiệp kinh doanh.

Nếu trong thời hạn quy định mà công ty, văn phòng môi giới bất động sản không công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. dựa trên mức độ vi phạm.

Phải khắc dấu doanh nghiệp

Các doanh nghiệp, văn phòng môi giới bất động sản yêu cầu phải có con dấu riêng nên việc khắc dấu khi có mã số thuế là điều cần thiết. Số lượng và loại con dấu do doanh nghiệp tự xác định.

Nhưng nội dung trên con dấu phải có đầy đủ tên công ty, văn phòng môi giới bất động sản và mã số doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp đề nghị khắc dấu, thực hiện các phương thức thông báo mẫu con dấu trên Cổng thông tin điện tử quốc gia

Phải đăng ký mua chữ ký số

Doanh nghiệp môi giới bất động sản cần đăng ký mua chữ ký số để nộp thuế và khai thuế trực tuyến. Chữ ký số có thể được mua ở nhiều địa chỉ, tuy nhiên doanh nghiệp cần lựa chọn địa chỉ tin cậy để có thể nhanh chóng ký số cho công ty của mình.

Sau đó, doanh nghiệp yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng nộp thuế điện tử cho tài khoản ngân hàng của mình để kế toán của doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong việc nộp thuế trực tuyến.

Phải đăng ký tài khoản ngân hàng

Chủ văn phòng môi giới bất động sản cần mang chứng minh nhân dân, con dấu và giấy phép đăng ký kinh doanh đến ngân hàng để mở tài khoản giao dịch cho công ty. Sau đó, doanh nghiệp làm thủ tục sao kê số tài khoản ngân hàng của công ty với Phòng Kế hoạch và Chi phí.

Cần treo biển chỉ dẫn cho văn phòng, công ty

– Bạn phải đặt làm biển văn phòng môi giới bất động sản và treo biển tại địa chỉ kinh doanh. Bảng hiệu có thể lớn hay nhỏ, hình thức do doanh nghiệp quyết định, nhưng phải nói đến bảng hiệu có đầy đủ các thông tin cần thiết thể hiện thương hiệu của doanh nghiệp như tên, số điện thoại, địa chỉ, mã số doanh nghiệp. Nghiệp chướng…

Cần kê khai và nộp thuế theo quy định

Công ty, văn phòng môi giới bất động sản cần thực hiện kê khai thuế và nộp cho cơ quan thuế trong thời gian quy định.

Hơn nữa, khi kinh doanh nhà cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp sẽ phải nộp các loại thuế như: Thuế giá trị gia tăng; Thuế môn bài và thuế môn bài (thuế môn bài phụ thuộc vào vốn điều lệ kê khai của doanh nghiệp, nếu vốn điều lệ đã hết 10 tỷ thì phải nộp 3 triệu thuế môn bài / năm dương lịch, nếu vốn điều lệ thông thường nhỏ hơn đáng kể 10 tỷ đồng) tỷ, bạn nên nộp 2 triệu tiền thuế môn bài / năm).

Kinh nghiệm mở văn phòng bất động sản

 • Đội ngũ nhân viên: Từ chủ doanh nghiệp đến chuyên viên tư vấn đều cần đảm bảo kiến thức và đạo đức nghề nghiệp. Phải có bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, kỹ năng mềm và trung thực.
 • Về số lượng, mỗi doanh nghiệp môi giới bất động sản sẽ cần ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Đặc biệt, người lãnh đạo cần có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực và có năng lực quản lý.
 • Năng lực tài chính: Doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng về năng lực tài chính của mình trước khi thành lập. Bởi thông thường, trong giai đoạn đầu kinh doanh sẽ có ít khách hàng hoặc gần như không có khách hàng, cần chuẩn bị một khoản kinh phí nhất định để duy trì và chi phí để duy trì một nghề môi giới bất động sản là rất lớn. cũng có thể xử lý tốt.

kinh-nghiem-mo-van-phòng-nha-dat

Kinh nghiệm mở văn phòng nhà đất

Hướng dẫn tự kinh doanh môi giới bất động sản

Các đại lý bất động sản cần đăng ký những gì?

Về cơ bản, khi kinh doanh môi giới bất động sản, điều quan trọng là phải tham gia vào một doanh nghiệp có liên kết với môi giới bất động sản thực sự cùng với việc đảm bảo các thủ tục để được chứng nhận hoạt động.

Các thủ tục pháp lý cần tìm hiểu khi đầu tư bất động sản

Điều quan trọng là tập trung vào các vấn đề liên quan đến các điều khoản của hiệp định, các điều kiện của hiệp định và các quy định liên quan đến đất đai.

Các kỹ năng cần thiết để được coi là một nhà môi giới giỏi

Bao gồm kỹ năng quản trị và kỹ năng kinh doanh, đàm phán trong môi giới

Chứng chỉ nhà môi giới bất động sản

Chứng chỉ này có giá trị trong vòng 5 năm nên khi tham gia các hoạt động mới, ngành nghề chân chính cần có chứng chỉ này

Tìm dịch vụ thành lập văn phòng bất động sản trọn gói uy tín

Nếu bạn không có thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, mở văn phòng môi giới bất động sản, hãy liên hệ với dịch vụ luật uy tín để được sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói. Các công ty đó phải cam kết:

+ Tư vấn các vấn đề cần thiết trước khi thành lập văn phòng môi giới bất động sản

+ Thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ

+ Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh môi giới bất động sản tại cơ quan có thẩm quyền

+ Theo dõi, nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

+ Tư vấn sau đăng ký kinh doanh văn phòng môi giới bất động sản cho khách hàng.

– Công ty vệ sinh văn phòng trọn gói bạn cần nhờ họ tư vấn miễn phí, được hướng dẫn mọi thủ tục và các vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép. Việc tư vấn sẽ được thực hiện trực tiếp bởi các luật sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và am hiểu về vấn đề này.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về các trường hợp mở văn phòng bất động sản , kết hợp với các phương pháp và hoạt động cần thiết để hình thành nên một nơi làm việc môi giới bất động sản chân chính.

Hi vọng với nội dung bài viết này phần nào có thể giúp bạn nắm được những quy định bắt buộc khi có nhu cầu mở dịch vụ môi giới nhà đất chính chủ.

Bạn nên xem thêm:

Tìm hiểu đất phân lô bán nền là gì

Thông tin chủ đầu tư phát đạt

13 mô hình và kiến thức về bất động sản không thể không biết

Đầu tư bất động sản 2021

Top 27 trang đăng tin bđs miễn phí

Thông tin liên hệ:

Công ty: Đất xanh miền tây

Tên CEO: Phan Thanh Thảo

Địa chỉ: Trụ sở chính: 139 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện Thoại: 082.999.0566

Email: thanhthaoctu1307@gmail.com

Facebook: Quản lí dự án

Website: Duancantho.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.